Jouw selectiedag

Welke proeven kan je verwachten?

We beschikken over een ruim aanbod aan proeven. Hieronder lichten we ze even toe. Natuurlijk krijg je niet al deze proeven voorgeschoteld tijdens jouw selectiedag. We kiezen een aantal proeven uit die relevant zijn voor de functie. Sommige proeven vragen we om thuis te doen. Voor andere nodigen we je uit in één van onze kantoren. 

Wij raden personen met een arbeidshandicap of leerstoornis aan ons hierover in te lichten. Wij zoeken samen naar de meest geschikte oplossing voor de afname van de selectieproeven.Interview

Tijdens deze eerste kennismaking peilen we naar jouw motivatie, naar je talenten, je interesses, je verwachtingen en je ervaring. Heb jij ook vragen voor ons? Gooi ze zeker op tafel tijdens dit gesprek!Redeneerproeven

In deze proeven peilen we naar jouw (numeriek, verbaal …) redeneervermogen. Om deze proeven tot een goed einde te brengen heb je geen voorkennis of voorbereiding nodig. Persoonlijkheidsvragenlijst

We leggen jou een aantal stellingen voor. Aan jou om uit te maken in welke mate deze stellingen op jou van toepassing zijn. Op deze manier leren we je beter kennen. Schriftelijke proef

In een schriftelijke proef peilen we naar jouw jobspecifieke kennis of naar vaardigheden die nodig zijn voor de job. Afhankelijk van de functie kan dit gaan over analytische vaardigheden, schrijfvaardigheid …Simulatieoefening 

Een simulatieoefening is een rollenspel waarbij we starten vanuit een situatie uit het leven gegrepen. We bekijken hoe je deze situatie aanpakt. Zo leren we welke competenties je onder de knie hebt en wat je ontwikkelpunten zijn. We kiezen natuurlijk steeds voor realistische situaties die frequent in de job voorkomen (bijvoorbeeld een coachingsgesprek, een presentatieoefening …).Groepsoefening

Jij en enkele andere sollicitanten krijgen een case voorgeschoteld. Het is de bedoeling dat jullie samen aan de slag gaan. In onderling overleg bepalen jullie hoe jullie de case gaan aanpakken. Zo ontdekken we hoe jij in groep functioneert. 

 

Nog wat nuttige tips

  • Wil je graag meer informatie over de functie of over onze organisatie? Dat kan! Neem hiervoor contact op met de contactpersoon die vermeld staat in de vacature. 
  • Heb je reeds eerder deelgenomen aan een selectie bij één van onze ziekenfondsen of bij onze hoofdzetel (Landsbond solidaris)? Laat dit zeker weten! We bekijken dan of je kan vrijgesteld worden voor bepaalde onderdelen van het selectieproces. 
  • Tijdens de selectie blijf je best gewoon jezelf. Want zoals Oscar Wilde zei: “Be yourself … everyone else is already taken!”
  • Is de selectie ten einde? Je kan steeds telefonisch feedback vragen over je resultaten. We maken graag tijd om samen stil te staan bij je sterke en eventuele ontwikkelpunten.

Veel succes!